Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl obowiązujący od 25.12.2014


I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
Cetus Michał Henszke
ul. Kaszubska 67
70-403 Szczecin
NIP 8512072403
REGON 811772350
HG/046594/99

Organ rejestrujący: Prezydent miasta Szczecin, określany w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję jako SPRZEDAWCA.
2. Sklep cetus.szczecin.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać sprzęt outdoorowy w tym odzież, obuwie.

Adres pocztowy:
Sklep Górski CETUS
ul. Kaszubska 67
70-403 Szczecin
e-mail: sklep@cetus.szczecin.pl
Telefon: 91 4345720

4. NABYWCĄ w sklepie internetowym cetus.szczecin.pl może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
5. NABYWCA może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ telefonicznie: 91 4345720, mailowo: sklep@cetus.szczecin.pl, listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY, osobiście w sklepie stacjonarnym w Szczecinie. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.
6. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego cetus.szczecin.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym cetus.szczecin.pl, dostarczania zamówionych towarów NABYWCY, uiszczania przez NABYWCĘ kwoty sprzedaży towarów, uprawnienia NABYWCY do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych NABYWCY oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
7. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem cetus.szczecin.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
8. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

II. ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie może zostać złożone poprzez stronę internetową SPRZEDAWCY cetus.szczecin.pl lub e-mailem wysłanym na adres sklep@cetus.szczecin.pl
2. NABYWCA może złożyć zamówienie poprzez Konto Klienta (w tym celu należy zarejestrować się na stronie sklepu, wypełniając formularz na stronie http://www.cetus.szczecin.pl/rejestracja lub bez pełnej rejestracji swoich danych - "kupuję bez rejestracji". Sposób wykorzystywania danych osobowych Klientów Sklepu wyjaśniony jest w „Polityce prywatności”. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem Zamówienia.
3. Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie zamówienia przez NABYWCĘ
4. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5. Po sprawdzeniu stanów magazynowych pracownik SPRZEDAWCY wysyła mailowo potwierdzenie do NABYWCY o przyjęciu zamówienia do realizcji – stanowi to przyjęcie oferty wg treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość)
6. Ceny prezentowanych w sklepie cetus.szczecin.pl produktów są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w PLN i nie zawierają ewentualnych kosztów transportu.
7. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach towarów dostępnych w sklepie internetowym, kosztach dostawy oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przed dokonaniem ww zmian.
8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowo wypełniony i przesłany przez NABYWCĘ formularz zamówień udostępniony podczas procedury zamawiania towarów. W przypadku zamówienia przesłanego na adres e-mail sklep@cetus.szczecin.pl – formularz wypełniany jest przez pracownika SPRZEDAWCY na podstawie przesłanych informacji, na adres e-mail NABYWCY przesyłane jest potwierdzenie złożenia zamóweinia, zawierające dane niezbędne do realizacji zamówienia – w tym sposób płatności, ewentualne koszty dostawy i sposób dostawy towarów.
9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji gdy na formularzu zamówienia zamieszczono niekompletne lub błędne dane.
10. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ . Nie jest możliwe anulowanie zamówienia już zrealizowanego.
11. Oferty na produkty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie przez pracownika SPRZEDAWCY

III. FORMY PŁATNOŚCI
1. NABYWCA ma możliwość wykonania zapłaty za produkty według własnego wyboru. Informacje dotyczące akceptowanych form płatności wyszczególnione są wsposób jasny w formularzu zamówienia (koszyk). Informacje znajdują się również na stronie internetowej SPRZEDAWCY cetus.szczecin.pl w zakładce 'formy płatności'.

2. Sprzedawca akceptuje następujące sposoby zapłaty za zamówione towary:
- płatnośc przelewem na rachunek bankowy:

Cetus Michał Henszke
ul. Kaszubska 67, 70-403 Szczecin
mBank 78 1140 2004 0000 3202 7048 5495

- płatność za pobraniem (gotówka pobierana przez kuriera lub listonosza w momencie doręczenia zamówienia)
- płatność on-line – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl, który umożliwia płacenie kartami kredytowymi, a także szybkim przelewem elektronicznym. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego  Przelewy24.pl
- płatność gotówką lub kartą płatniczą w jednym ze sklepów stacjonarnych, w przypadku odbioru ososbistego zamówionych produktów

IV. DOSTAWA TOWARÓW
1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym cetus.szczezcin.pl realizowane są od poniedziałku do piątku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD oraz paczkomatów Inpost.
2. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwa jest również wysyłka towaru poza granice naszego kraju. W takim przypadku wszelkie koszty związane z dostawą i opłatami celnymi pokrywa NABYWCA. Szczegółowe informacje na temat wysyłki zagranicznej ustalane są ze SPRZEDAWCĄ drogą mailową.
3. SPRZEDAWCA obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.
4. Czas realizacji zamówienia to 2 - 5 dni roboczych. Dokładamy starań aby zamówione produkty wysłać do NABYWCY w ciągu 24h po wpłynięciu wpłaty na konto SPRZEDAWCY lub po otrzymaniu informacji przez SPRZEDAWCĘ z systemu  Przelewy24.pl o dokonaniu płatności lub po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia za pobraniem.
5. Zamawiane towary są wysyłane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6. NABYWCA ma możliwość wyboru sposobu dostawy towaru według informacji wyszczególnionych w sposób czytelny w formularzu zamówienia (koszyk). Informacje o aktualnych sposobach i kosztach dostawy znajdują się również na stronie internetowej SPRZEDAWCY cetus.szczecin.pl w zakładce 'wysyłka i zwroty'.

 

Paczkomaty 24/7
Wartość zamówienia
Przedpłata
Za pobraniem
Do 249,99 zł
14,90 zł
-
Od 250 zł
gratis!
-


 
Przesyłka pocztowa - usługa Kurier 48
Wartość zamówienia
Przedpłata
Za pobraniem
Do 249,99 zł
13,50 zł
17,00 zł
250 zł -499,99 zł
gratis!
17,00 zł
Od 500 zł
gratis!
gratis!
 
Przesyłka kurierska
Wartość zamówienia
Przedpłata
Za pobraniem
Do 599,99 zł
16.90 zł
19 zł
600 zł - 999,99 zł
gratis!
19 zł
Od 1000 zł
gratis!
gratis!
 

Odbiór osobisty - Szczecin
Przedpłata
Płatnośc przy odbiorze
gratis!
UWAGA!

* Ze względu na duże gabaryty wysyłka niektórych produktów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem kuriera DPD (kije NW, wybrane kije trekkingowe, wybrane plecaki trekkingowe)

* Dla pojemników gazowych realizacja zamówienia w sklepie internetowym możliwa jest wyłącznie z opcją ODBIÓR OSOBISTY.

7. Koszt dostawy zależny jest od łącznej kwoty umieszczonych w koszyku produktów, od wybranego przez NABYWCĘ sposobu dostawy i formy płatności. Ze względu na duże gabaryty wysyłka rowerów i nart odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, produkty te wyłączone są z opcji darmowej przesyłki.
8. Odbiór zamówienia może być również dokonany osobiście w sklepie stacjonarnym Cetus, ul. Kaszubska 67, bez dodatkowej opłaty.
9. SPRZEDAWCA do przesyłki dołącza fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
10. W chwili odbioru towaru NABYWCA powienien zbadać stan zewnętrzny przesyłki. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki NABYWCA ma również prawo do żądania od pracownika DOSTAWCY spisania odpowiedniego protokołu.

V. REKLAMACJE
1. SPRZEDAWCA obowiązany jest do dostarczenia zamówionego towaru, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny względem NABYWCY, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na NABYWCĘ lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
4. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej NABYWCA ma prawo żądać od SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej:
- obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. (Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.)
- wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. (Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres: sklep@cetus.szczecin.pl korzystając z formularza reklamacji, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, dostępnego również na stronie internetowej (do pobrania tutaj), lub z dowolnej formy zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis wady i termin w jakim została stwierdzona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
8. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien na żądanie Sprzedawcy przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na adres Sprzedawcy zwykłą paczką pocztową:

CETUS
ul.Kaszubska 67
70-403 Szczecin
(z dopiskiem 'reklamacja')

Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.
Przekazany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym.

9. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
10. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta. (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. NABYWCA będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość w sklepie internetowym cetus.szczecin.pl, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie trzydziestu dni (30 dni).
2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w chwili, kiedy NABYWCA objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez NABYWCĘ weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Ostąpienie od umowy wymaga od NABYCY złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, i przełania go na adres pocztowy SPRZEDAWCY lub pocztą elektroniczną na adres sklep@cetus.szczecin.pl. NABYWCA może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy – plik do pobrania tutaj.
4. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie internetowej SPRZEDAWCY cetus.szczecin.pl
5. SPRZEDAWCA niezwłocznie po otrzymianiu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy, przesyła na adres e-mail NABYWCY potwierdzenie otrzymania w/w oświadczenia. SPRZEDAWCA zwraca NABYWCYwszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do NABYWCY) niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymania oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy. SPZREDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od NABYWCY do chwili otrzymainia towaru z powrotem lub dostarczenia przez NABYWCĘ dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli NABYWCA wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż tajtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu NABYWCY poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. NABYWCA ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać towar osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, nie poźniej niż czternaście dni (14 dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystraczy wysłanie towaru na adres SPRZEDAWCY przed jego upływem.
8. NABYWCA ponosi koszty zwrotu towaru.
9. NABYWCA ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego środka płatności, jakiego użył NABYWCA, chyba że NABYWCA wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Prawo NABYWCY, będącego Konsumentem, do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. USŁUGI NIEODPŁATNE
1. SPRZEDAWCA świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
    Newsletter,
    Zapytaj o produkt,
    prowadzenie Konta Klienta.
Usługi te prowadzone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
4. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
8. Usługa 'Zapytaj o produkt' polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na karcie produktu, na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy, dotyczącej produktu, na stronie którego znajdował się formularz.
9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
12. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Składając zamówienie w sklepie internetowym cetus.szczecin.pl, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizcji umowy sprzedaży. Sprzedawca przetwarza dane osobowe NABYWCY w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system  Przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: PayPro SAul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87.
6. Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. W każdym momencie NABYWCY przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Cetus Michał Henszke, ul. Kaszubska 67, 70-403 Szczecin, tel. 91 4345720, e-mail sklep@cetus.szczecin.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

DO POBRANIA:

1. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy - PDF
2. Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji towaru - PDF

 

X.REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA
„KARTA STAŁEGO KLIENTA”
Klientom posiadającym Kartę Stałego Klienta przysługuje stały rabat 5% (nie dotyczy towarów w cenach promocyjnych, obniżonych). Karta jest imienna - może posługiwać się nią właściciel, jak i osoba przez niego upoważniona. W tym celu należy okazać kartę przed dokonaniem zakupów. Warunkiem otrzymania KSK jest jednorazowy zakup na kwotę 1000 zł lub dostarczenie paragonów z naszego sklepu na łączną kwotę 1000 zł w okresie ostatnich 12 miesięcy.

„SREBRNA KARTA STAŁEGO KLIENTA”
Klientom posiadającym Srebrną KSK przysługuje stały rabat 10% (nie dotyczy towarów w cenach promocyjnych, obniżonych). Karta jest imienna – może posługiwać się nią jedynie właściciel. W tym celu należy okazać Srebrną KSK z dokumentem potwierdzającym tożsamość przed dokonaniem zakupów.

Warunkiem otrzymania Srebrnej KSK jest zarejestrowanie na Karcie Stałego Klienta zakupów o wartości 3000 zł (w okresie ostatnich 24m-cy). Kwota weryfikowana będzie przez sprzedawcę w sklepie. Posiadaczowi przysługuje rabat tylko z jednej karty (rabaty się nie sumują).

„ZŁOTA KARTA STAŁEGO KLIENTA”
Klientom posiadającym Złotą KSK przysługuje rabat 15% (nie dotyczy towarów w cenach promocyjnych,obniżonych). Karta jest imienna – może posługiwać się nią jedynie właściciel. W tym celu należy okazać Złotą KSK z dokumentem potwierdzającym tożsamość przed dokonaniem zakupów. Warunkiem otrzymania Złotej KSK jest zarejestrowanie na Karcie Stałego Klienta zakupów o wartości 10.000zł (w okresie ostatnich 12m-cy). Kwota weryfikowana będzie przez sprzedawcę w sklepie. Posiadaczowi przysługuje rabat tylko z jednej karty (rabaty się nie sumują).

RABATY DLA CZŁONKÓW ZAPRZYJAŹNIONYCH ORGANIZACJI
Rabatu 10% udzielamy za okazaniem ważnego dokumentu członkostwa (wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość). Obejmuje zakup towarów wyłącznie dla posiadacza karty (nie dotyczy rodziny, znajomych). Rabat nie obejmuje towarów w cenach promocyjnych, obniżonych.
Lista organizacji:
- Szczeciński Klub Wysokogórski
- Elitarny Klub Górski „Leśne Dziadki”
- Personel ścianek wspinaczkowych: BIG WALL
- Instruktorzy: PZA, PZN
- Akademicki Klub Turystyczny „KROKI”

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w sklepach CETUS.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z KSK rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.
5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku wątpliwości co do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
6. Z rabatów wynikających z posiadania KSK mogą być wyłączone towary wskazane przez personel sklepu Cetus. Informacja o nie udzielaniu rabatów umieszczona jest na stronie www.cetus.szczecin.pl

XI. REGULAMIN 'BONU PODARUNKOWEGO CETUS'
§ 1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania „Bonu Podarunkowego sklepu Cetus ” zwanego dalej „Bonem”.
1.2 Wydawcą „Bonu Podarunkowego” jest firma Cetus Michał Henszke, ul.Kaszubska 67, 70-403 Szczecin (zwana dalej „Cetus”) NIP: 851-207-24-03 Regon 811772350.
1.3 Program „Bonów Podarunkowych sklepu Cetus” jest prowadzony w sklepie Cetus Michał Henszke ul.Kaszubska 67 oraz na stronie internetowej Cetus pod adresem http://www.cetus.szczecin.pl.
1.4 Program „Bonów Podarunkowych sklepu Cetus” rozpoczyna się dniu 15 grudnia 2009 roku i trwa bezterminowo.
1.5 Użytkownik „Bonu Podarunkowego sklepu Cetus” oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 2. Ogólne informacje o „Bonie Podarunkowym sklepu Cetus”.
2.1 „Bon Podarunkowy sklepu Cetus” jest odpowiednikiem gotówki, wystawiany na okaziciela, umożliwiający dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej w sklepie Cetus w Szczecinie oraz w sklepie internetowym Cetus pod adresem http://www.cetus.szczecin.pl. Bony nie są wymienialne na gotówkę.
2.2 Bon ważny jest 60 dni od daty wystawienia. Data wystawienia jest wpisywana w momencie zakupu bonu.
2.3 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci sklepu Cetus mają do wyboru Bony o wartości 50 złotych lub 100 złotych.
2.4 Bony są do nabycia w kasie sklepu Cetus oraz w sklepie internetowym pod adresem
http://www.cetus.szczecin.pl.
2.5 Bon wydawany będzie Nabywcy w Sklepie Cetus niezwłocznie po wpłaceniu przez Nabywcę - gotówką, kartą płatniczą lub przelewem - kwoty stanowiącej równowartość zadeklarowanej kwoty Bonu. W przypadku nabycia Bonu za pośrednictwem Internetu, zostanie on wysłany do Nabywcy pocztą polską na jego koszt.
2.6 Nie istnieje możliwość uzupełnienia (doładowania) Bonu dodatkową kwotą pieniężną.
2.7 Wniesienie opłaty gotówką potwierdzone zostanie dokumentem KP. Dla firm wystawiana będzie nota obciążeniowa. Istnieje również możliwość podpisania stosownej umowy.
2.8 Każdy z Bonów opatrzony jest odrębnym numerem seryjnym, datą wystawienia, pieczątką firmy Cetus Michał Henszke.
2.9 Bon służy do jednorazowego użytku, do wykorzystania na kwotę, na jaką został wystawiony.

§ 3. Zasady użytkowania „Bonu Podarunkowego sklepu Cetus”
3.1 Bon wystawiany jest na okaziciela. Realizacja Bonu przez jego użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.
3.2 Płatność Bonem następuje w trakcie przekazania Bonu do kasy sklepu Cetus Michał Henszke.
3.3 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Bonie nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Bonu pokrywa różnicę innym środkiem płatniczym.
3.4 Kwota Bonu niewykorzystana w całości nie będzie zwracana Nabywcy.
3.5 W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Bonu, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w Sklepie Cetus, użytkownik nie otrzyma zwrotu gotówki. Możliwa jest tylko wymiana towaru.
3.6 Bon może być wykorzystywany jedynie w sposób i w celach zgodnych z Regulaminem.
3.7 Realizacja Bonu Podarunkowego – przy zakupie towarów w sklepie internetowym będzie możliwa jedynie poprzez dostarczenie bonu do sklepów Cetus (pocztą lub osobiście)
3.8 Pozostałe kwestie realizacji bonu poprzez zakup internetowy są regulowane zasadami dotyczącymi handlu elektronicznego.

§ 4. Odpowiedzialność „Cetus” i reklamacje związane z „Bonem Podarunkowym sklepu Cetus”
4.1 Cetus nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
4.2 Cetus nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Bonu zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Bonu.
4.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu jego użytkownikowi nie przysługują wobec Cetusa żadne roszczenia.

§ 5. Postanowienia końcowe
5.1 Cetus zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Bonów zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem (aktualny regulamin w sklepie górskim Cetus) oraz na stronie internetowej Cetus pod adresem http://www.cetus.szczecin.pl
5.2 Cetus zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Bonów w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Bonów zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt. 5.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Bonów Upominkowych sklepu Cetus nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
5.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach „Cetus” Michał Henszke oraz na stronie internetowej Cetus pod adresem http://www.cetus.szczecin.pl.
5.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2009 roku.
5.5 Wszelkie spory powstałe na tle lub w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Cetus.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego cetus.szczecin.pl nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Przedstawiony asortyment w sklepie internetowym cetus.szczecin.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
2. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionych na stronie internetowej.
3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym cetus.szczecin.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.
4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzeadwcy, postanowienie to nie dotyczy jednak sporów, których stroną jest konsument.
5. Ewentualne spory, których stroną jest konsument, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
8. Regulamin wchodzi w w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.