Jak kupować?

Zamówienie może zostać złożone poprzez stronę internetową cetus.szczecin.pl lub e-mailem wysłanym na adres sklep@cetus.szczecin.pl


Klient może złożyć zamówienie poprzez Konto Klienta (w tym celu należy zarejestrować się na stronie sklepu, wypełniając formularz na stronie  cetus.szczecin.pl/rejestracja lub bez pełnej rejestracji swoich danych - szybkie zakupy.


Nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie zamówienia przez NABYWCĘ


Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Po sprawdzeniu stanów magazynowych pracownik SPRZEDAWCY wysyła mailowo potwierdzenie do NABYWCY o przyjęciu zamówienia do realizcji – stanowi to przyjęcie oferty wg treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość)


Ceny prezentowanych w sklepie cetus.szczecin.pl produktów są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w PLN i nie zawierają ewentualnych kosztów transportu.


SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach towarów dostępnych w sklepie internetowym, kosztach dostawy oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przed dokonaniem ww zmian.


Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowo wypełniony i przesłany przez NABYWCĘ formularz zamówień udostępniony podczas procedury zamawiania towarów. W przypadku zamówienia przesłanego na adres e-mail sklep@cetus.szczecin.pl – formularz wypełniany jest przez pracownika SPRZEDAWCY na podstawie przesłanych informacji, na adres e-mail NABYWCY przesyłane jest potwierdzenie złożenia zamóweinia, zawierające dane niezbędne do realizacji zamówienia – w tym sposób płatności, ewentualne koszty dostawy i sposób dostawy towarów.


Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji gdy na formularzu zamówienia zamieszczono niekompletne lub błędne dane.


W przypadku rezygnacji z zamówienia należy należy niezwłocznie skontaktowac się ze SPRZEDAWCĄ. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia już zrealizowanego.